Lleolir Eglwys Unedig Rhos-y-Gad yn Llanfairpwllgwyngyll, Ynys Môn. Mae'n un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Contact Information

Mr John L Edwards, Ysgrifennydd
+441248715654
Trysorydd, Dr Ken Jones
+441248422036
Gofalwyr: Mr a Mrs Gareth Rowlands,Ty Capel
+441248715924

Social & Messaging

Address
CYFEIRIAD
Eglwys Unedig Rhos-Y-Gad
Ffordd Penmynydd
Llanfairpwllgwyngyll
Ynys Mon
LL61 5JB
Cymru
Image Gallery
Profile
Areas of Service
PROFFIL EIN HARDAL Mae'r Eglwys yn gwasanaethu ardal Llanfairpwll ac yn rhan o Ofalaeth sy'n cynnwys Y Gaerwen ac Eglwys yr Annibynnwyr Ebeneser (a leolir ym Mhentre Uchaf, Llanfairpwll). Mae’r eglwys wedi cael caniatad i symud ymlaen i alw gweinidog yn lle’r Parch Jim Clarke ( yn dilyn ei ymddeoliad yn Chwefror 3017). Bydd nifer capeli’r ofalaeth yn cynyddu.
Opening Hours
MANYLION AM AMSEROEDD ARFEROL OEDFAON Y SUL Cynhelir oedfaon, fel arfer, am 10 y.b. a 5 y.h. ar y Sul. Cynhelir Ysgol Sul Y Plant yn ystod oedfa'r bore- heblaw am wyliau'r ysgol. Cynhelir Ysgol Sul yr Oedolion ar ol oedfa'r bore. Mae holl fanylion am weithgareddau'r Eglwys ar gyfer 2016 i'w gweld yn y ddogfen pdf "Gweithgareddau 2016 sydd ar y wefan hon.
More Information
Cyhoeddiadau mis Rhagfyr 2017
Dyma'r cyhoeddiadau arfaethedig ar gyfer mis Rhagfyr 2017.

Rhagfyr 3ydd - Parch Brian Wright am 10 a 5.
Rhagfyr 10fed - Parch Gareth Edwards am 10 a 5.
Rhagfyr 17eg - gwasanaeth y plant am 2 yn unig.
Rhagfyr 24ain - plygain am 7 yn unig
Rhagfyr 25ain - cyfarfod gweddi am 10 y bore.
Rhagfyr 31 - ar y cyd hefo Ebeneser, y Parch Jim Clarke